Muziek inspireert, verbindt en laat het brein op alle vlakken samenwerken.

Door deze muziekprocessen te integreren op andere gebieden, kunt u profijt nemen van het muzikale proces en dit toepassen in uw eigen werkgebied.


Ontdek hoe de verschillende onderdelen, zoals creativiteit, eigen verantwoordelijkheid, leiden, volgen, samenwerken, rekenen, taal, presenteren, presteren, die in muziek vanzelfsprekend zijn, u kunt inzetten in uw organisatie.

Trainingen

Ik heb een aantal trainingen ontwikkeld, waarbij muzikale processen die vanzelfsprekend in het muziek maken voorkomen, omgevormd zijn naar oefeningen die iedereen kan doen.  Deze muzikale principes kunt u direct tijdens de training ervaren en kunt u  toepassen in het eigen werkgebied.

Trainingen via Muziek

Muziek ter ondersteuning van de ontwikkeling van persoon en organisatie.
Alle trainingen kunnen in het Nederlands, Engels en Duits gegeven worden.

Bedrijfsorganisaties

Muziek ter ondersteuning van de ontwikkeling van persoon en organisatie.
Wat muziek zo bijzonder maakt is dat musici per definitie eenzelfde tijdslijn hebben en een eigen verantwoordelijkheid hebben binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarbij is iedereen betrokken bij zowel het begin- als het eindproduct. We beginnen een muziekstuk gelijktijdig en eindigen tegelijkertijd. U als luisteraar kunt horen als er iets mis gaat. Mijn directe collega kan precies horen of ik iets verkeerd doe en dat heeft meteen consequenties voor de hele groep. Als bijvoorbeeld een blazer een fout maakt hoort het hele orkest dat meteen en het publiek ook. Geen enkele musicus wil voor schut staan en wil presteren. We hebben allen eenzelfde doel, een mooi geïnspireerd concert geven. Hoewel we eenzelfde doel hebben betekent dit nog niet dat we dat doel allen op eenzelfde manier willen bereiken. Als er een dirigent is dan zal hij dit in goede banen leiden en ook zijn visie meenemen. Ik heb met vele dirigenten gewerkt en gezien wat wel en wat niet functioneert om een grote groep musici die ook allen een eigen visie hebben te bereiken. Daarnaast heb ik behalve in een groep gespeeld ook gesoleerd en groepen aangevoerd.
Wilt u meer bewustwording in uw bedrijf hoe processen op elkaar aansluiten, hoe elke werknemer eigen verantwoordelijkheid kan nemen binnen een proces, hoe werknemers met elkaar communiceren, hoe elke werknemer leidt en ook volgt binnen een proces en dat dit een gebalanceerd samenspel is? Of wilt u een in basket training doen waarbij u potentiële werknemers of werknemers die een leidinggevende positie zullen innemen wilt testen? Of een leiderschapstraining?
Neemt u bij interesse contact op.
Alle trainingen zijn interactief. U heeft geen voorkennis van muziek nodig. Een klein muziekensemble (2-4 musici) laat via muziek de processen horen en zal als workshopleiders helpen met de oefeningen. Bij de leiderschapstraining zullen de (toekomstige) leiders in uw organisatie ook het ensemble leiden. Er zijn vele mogelijkheden afhankelijk van de behoefte van uw organisatie.
Mogelijke trainingen:

 • Een training ter bewustwording van teamprocessen en veranderingen.
 • Een leiderschapstraining
 • Een in-basket assessment om te kijken of een werknemer goed kan leiden, kan volgen en kan samenwerken.

De trainingen kunnen binnen een grotere conferentie of teambuildingsdag gegeven worden of als een op zichzelf staande training.

Paramedici

Een training waarbij strategische mogelijkheden om muziek in de praktijk te gebruiken worden aangeboden. Het is een interactieve training waarbij de technieken direct in elke praktijk toegepast kunnen worden. Aan bod komen de verschillende sensorische informatieverwerkingsdeelonderwerpen, die in muziek integraal zijn verwerkt. U kunt hierbij denken aan beweging en evenwicht, visuele informatie en auditieve informatie, aanraking en de integratie daarvan via muzikale vormen.
U heeft geen voorkennis van muziek nodig.
Neemt u bij interesse contact op.

Educatie op scholen

Ik heb veel vioolles gegeven aan getalenteerde kinderen en muziektheaterfestivals geleid waarbij ik de regie deed en de kinderen ook dansten terwijl ze musiceerden. Ook heb ik verschillende soorten workshops gegeven op scholen. Vooral interessant is om muziek te gebruiken om andere leerdoelen zoals bijvoorbeeld rekenen en taal via muziek te leren. Op deze manier worden de andere hersendelen ook integraal in beweging gebracht waardoor het leren nog sneller gaat.
Muziek bevat naast creativiteit, rekenen, taal, samenwerken, leiden, volgen, presenteren, presteren, cultuur en geschiedenis, maatschappelijke kennis, motorische vermogens etc. Met muziek kunt u al deze onderdelen van uw leerlingen verbeteren. Zo gebruikt u een andere invalshoek om de kinderen bv. Beter te laten rekenen of beter zinsverbanden te begrijpen, of meer over wetenschap en techniek te weten te komen. Het is voor het brein goed om op zoveel mogelijke verschillende manieren stof te verwerken. Zo beklijft het beter en komen alle verschillende soorten leerlingen goed aan bod. De meer auditieve ingestelde kinderen, de meer visueel ingestelde kinderen, de meer gevoelsmatige ingestelde kinderen en de meer wetenschappelijk ingestelde kinderen. U geeft mij een thema of een probleem wat er in uw klas of school speelt en ik kan daar een training voor geven of een les in de klas komen geven over het betreffende thema of probleem. Ook kan ik voor u muziek meer laten integreren in uw lesprogramma.
Ik heb een muziekspel ontwikkeld waarmee uw leerlingen heel snel zelf een muziekstuk kunnen componeren en andere kinderen hetzelfde muziekstuk kunnen naspelen. Een spel waarbij aandacht en luisteren van belang is en het herkennen van emotie en hoe dat te vertalen naar beeld en geluid.
Neemt u bij interesse contact op.

In het volgende filmpje kunt u zien wat muziek en musiceren met uw hersenen doet.

Ervaringen

 • Door je te (moeten) concentreren op wat je zelf doet, maar ook op wat anderen doen en tegelijk rekening te houden met de mensen om je heen wordt je blik ruimer, je tempo in doen en denken rustiger. Een betere focus op team of naaste collega’s lijkt me iets waar ik, maar veel mensen iets aan (kunnen) hebben.
  Blijf bij je eigen ambitie en kijk niet teveel naar wat anderen doen. Je hebt de neiging als je met zo’n groep op het toneel staat om teveel naar andere groepjes te kijken en te weinig naar je eigen groep.
  Wat ik heb geleerd is dat ik voor mijn “achterban” duidelijk moet maken welke stappen ik ga zetten, wil ik tenminste dat zij mij volgen
  Een training die je laat zien hoe sterk de kracht van een groep is en dan met name het niet verbale / rationele deel maar juist de zaken die onderhuids / onbewust spelen: de energie van de groep

  Wat hebben anderen geleerd hebben bij de bewustwordingstraining voor organisaties
 • Ik heb deze training als zeer bijzonder ervaren. Ik had mij nooit gerealiseerd dat er zoveel lagen aan samenwerking nodig zijn in een orkest. Dit is natuurlijk iets wat je had moeten realiseren, maar dat deze samenwerking eigenlijk alleen op basis van gehoor en ervaring gebeurt, is iets wat ik mij niet had gerealiseerd.
  Ik vond het heel bijzonder en heb me nooit zo goed gerealiseerd hoe moeilijk het is om een concert te spelen.
  Vond de training erg origineel en inspirerend

  Hoe hebben ze de training met muziek ervaren
 • De muziekpresentatie die ik voor de Nederlandse Stichting Sensorische informatieverwerking in oktober 2016 gaf is onder de paramedici zeer hoog gewaardeerd. Vooral de toepasbaarheid om muziek in de eigen praktijk te gebruiken werd als innovatief en verrassend ervaren.

  Training paramedici

About

Letizia is sinds 2002 violiste in het Rotterdams Philharmonisch orkest. Daarvoor heeft zij gefreelanced in de verschillende Nederlandse orkesten. Daarnaast speelde Letizia in het European Union Chamber Orchestra waarmee ze ook solistisch optrad en de hele wereld mee heeft bereist. Letizia heeft veel vioolles gegeven aan jonge getalenteerde kinderen en leidde muziektheaterfestivals voor jongeren waarvoor zij ook het script schreef en de regie deed.

Letizia is enige tijd educatiecoördinator van het Rotterdams Philharmonisch Orkest geweest. De kindermuziekweek dat nog steeds een succes is heeft zij bedacht en geïnitieerd.

Zij heeft in Rotterdam, Londen en Den Haag aan het conservatorium gestudeerd, waar zij haar Masters behaalde . Naast haar vioolstudie heeft zij als onderdeel van account management haar Nima-A en Nima Pr-A diploma’s behaald. Verder heeft zij in 2012 haar NLP practitioner bij de Mind Academy behaald. Op dit moment studeert zij Psychologie naast haar baan en gezin. Psychologie heeft haar altijd geïnteresseerd binnen de muziek en de vele processen daarbuiten.

Letizia’s specialiteit is om muziek met andere disciplines te verbinden. Dit reikt van trainingen om teams effectiever en bewuster te maken van organisatieprocessen, muziekoefeningen voor paramedici voor hun praktijk te maken, leiderschapstrainingen, sollicitatietesten tot aan educatieve trainingen voor docenten en klassen op scholen.

Graag raak ik mensen met muziek en ondersteun ik de ontwikkeling van individuele personen en organisaties via muziek.

Contact

Contact Info

+31(0)6 470 86 698
Lsciarone@gmail.com